REGULAMIN

Przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Organizatorem Industrialnej Zagrody w Żyrardowie jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów.
 2. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań opiekunów zwierząt.
 3. Wstęp do Industrialnej Zagrody jest płatny. Koszt biletu ulgowego to 7 zł, zaś normalnego 14. Bilet upoważnia do zwiedzania całego kompleksu tj. Muzeum Lniarstwa i Industrialnej Zagrody. Dzieci do 4 roku życia mogą korzystać z obiektu bezpłatnie.
 4. Industrialna Zagroda otwarta jest od wtorku do piątku:
  • w godzinach 10:00-15:00;
  • w okresie letnim tj. od kwietnia do końca października również w weekendy w godzinach 11:00-18:00.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Industrialnej Zagrody jedynie pod opieką dorosłych.
 6. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu Industrialnej Zagrody i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami.
 7. Organizator nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.
 8. Odwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy oraz z winy dzieci pozostających pod jego opieką.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Industrialnej Zagrody.

 

Na terenie Industrialnej Zagrody obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania na terenie Industrialnej Zagrody poza godzinami otwarcia.
 2. Karmienia zwierząt. Przyniesione produkty żywnościowe tj. wysuszony chleb, marchewki, jabłka, pietruszkę, kapustę, buraki należy przekazać opiekunowi czuwającemu w Industrialnej Zagrodzie.
 3. Drażnienia i niepokojenia zwierząt.
 4. Używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych.
 5. Hałasowania.
 6. Wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 7. Palenia tytoniu.
 8. Przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej, itp.
 10. Zaśmiecania i niszczenia przestrzeni oraz wrzucania na wybieg śmieci i wszelkich innych przedmiotów, w tym żywności.
 11. Wchodzenia na ogrodzenia, przekraczania barier i ogrodzeń bez zgody opiekuna zwierząt.
 12. Siadania i sadzania dzieci na ogrodzeniach i barierkach.

 

Fotografowanie:

 1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Industrialnej Zagrody jest dozwolone do celów prywatnych. Zabrania się wykonywania zdjęć, nagrywania filmów w celach komercyjnych i świadczenia wszelkich usług dla osób zwiedzających bez zgody Organizatora.
 2. W przypadku publikacji zdjęć w Internecie, odwiedzający jest zobowiązany do umieszczenia informacji, że zdjęcia wykonano w Industrialnej Zagrodzie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć odwiedzających wykonanych przez Organizatora na terenie Industrialnej Zagrody.