REGULAMIN

INDUSTRIALNEJ ZAGRODY W ŻYRARDOWIE

 

Przepisy porządkowe dla odwiedzających:

 1. Organizatorem Industrialnej Zagrody w Żyrardowie jest Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów.
 2. Zwierzęta są własnością Stowarzyszenia Fabryka Feniksa.
 3. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań opiekunów zwierząt.
 4. Wstęp do Industrialnej Zagrody jest bezpłatny. Istnieje jednak możliwość uiszczenia dobrowolnej opłaty, która zostanie przeznaczona na rzecz utrzymania zwierząt.
 5. Industrialna Zagroda otwarta jest od wtorku do niedzieli:
  • w okresie letnim: maj-wrzesień w godzinach 10:00-15:00;
  • w okresie zimowym: październik-kwiecień w godzinach 10:00-15:00 – tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i dokonaniu rezerwacji.
 6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Industrialnej Zagrody jedynie pod opieką dorosłych.
 7. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu Industrialnej Zagrody i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami.
 8. Organizator nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów.
 9. Odwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy oraz z winy dzieci pozostających pod jego opieką.
 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Industrialnej Zagrody.

 

Na terenie Industrialnej Zagrody obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania na terenie Industrialnej Zagrody poza godzinami otwarcia.
 2. Karmienia zwierząt. Przyniesione produkty żywnościowe można pozostawić w pojemniku na żywność znajdującym się na terenie Industrialnej Zagrody.
 3. Drażnienia i niepokojenia zwierząt.
 4. Używania dronów i zabawek zdalnie sterowanych.
 5. Hałasowania.
 6. Wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 7. Palenia tytoniu.
 8. Przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej, itp.
 10. Zaśmiecania i niszczenia przestrzeni oraz wrzucania na wybieg śmieci i wszelkich innych przedmiotów, w tym żywności.
 11. Wchodzenia na ogrodzenia, przekraczania barier i ogrodzeń bez zgody opiekuna zwierząt.
 12. Siadania i sadzania dzieci na ogrodzeniach i barierkach.

 

Fotografowanie:

 1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Industrialnej Zagrody jest dozwolone do celów prywatnych. Zabrania się wykonywania zdjęć, nagrywania filmów w celach komercyjnych i świadczenia wszelkich usług dla osób zwiedzających bez zgody Organizatora.
 2. W przypadku publikacji zdjęć w Internecie, odwiedzający jest zobowiązany do umieszczenia informacji, że zdjęcia wykonano w Industrialnej Zagrodzie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć odwiedzających wykonanych przez Organizatora na terenie Industrialnej Zagrody.